Business Central voor projectbeheer

Business Central software voor projectbeheer van Offimac

Projectbeheer is nodig in veel bedrijven in veel sectoren. Business Central software en andere software van onze firma helpen u hiermee.

Ongeacht de specifieke sector waarin u zit u werkt hoogstwaarschijnlijk met calculaties, orders en offertes. Deze orders gaat u vervolgens uitvoeren. Wat betekent dat u materialen gaat bestellen, planningen gaat doen en mensen, machines en materieel inzetten. En u kan opvolgen wat in magazijn en werven geleverd werd.

Mensen, machines, materiaal en materieel kunnen eveneens via extra planningsborden gepland worden die het projectbeheer vervolledigen. Het aantal gepresteerde en gebruikte uren noteren uw medewerkers in de module projectbeheer.

In de uitvoering van de projecten zal u ook vorderingsstaten maken, factureren en boekhouden. Inkoop- en verkoopfacturen komen terecht in onze boekhoudmodule, op het juiste project. Alle kosten en opbrengsten worden geregistreerd op de projecten zodat u steeds een goed up-to-date zicht hebt op uw nacalculaties per project.